Stort TACK Thordénstiftelsen !

Under flera år har det i Grebbestads IF pågått projektarbete med målet att skapa bättre förutsättningar för träning, matcher och annan verksamhet på vår anläggning Siljevi.
För att kunna genomföra detta sökte Grebbestads IF för ett par år sedan ekonomiskt stöd av Thordénstiftelsen.

Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål tillkom genom ett förordnande den 20 mars 1958 av skeppsredaren Gustaf B. Thordén. År 1963 köpte staten Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet för det nominella värdet 8 milj. kr. Därmed skapades den grundplåt som medfört att stiftelsen sedan 1963 delat ut bidrag till det allmännas fromma i Bohuslän.
År 1982 delades stiftelsen i två delar, Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål och Gustaf B Thordéns stiftelse. Stiftelserna har samma styrelse och har i praktiken samma ändamål.
Thordénstiftelsen verkar för ”det allmännas fromma” i Bohuslän. Stiftelsens kapital är idag drygt 350 miljoner kronor. Huvuddelen av direktavkastningen delas ut till främst idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Stiftelsen delar också ut stipendier. Vidare delar stiftelsen ut Bohuspriset vartannat år och är medarrangör till Bohusbiennalen. Normalt har stiftelsen två beslutsmöten per år.


Som ett led i GIFs utvecklingsprojekt har det nu under sommaren utförts en grundläggande renovering av Siljeviplanen (som anlades 1965–66) och därigenom har det skapats möjligheter till större nyttjandegrad i framtiden, även vid torka och väta. Dräneringen är även en förutsättning för ev. framtida konstgräs när de ekonomiska förutsättningarna för detta finns.

Runt hela planen ligger en ny rördränering på djupet med dräneringssand upp till ytan, i ytskiktet har det gjorts en dränering längs hela planen på var 26:e cm med ca 15 cm djupa slitsar med dräneringssand. I planen ligger nu dessutom ett bevattningssystem med 13 spridare som säkerställer god och jämn bevattning.

Michael Torberntsson, ordförande i Grebbestads IF:
”Vi är oerhört tacksamma för det generösa stödet på 500.000 kr från Thordénstiftelsen. Utan detta hade vi aldrig kunnat genomföra denna grundläggande renovering som ger oss möjligheter att i framtiden anlägga en konstgräsplan och som redan nu ger oss större möjligheter att nyttja planen vid olika väderförhållanden.
Jag vill från hela styrelsen framföra vårt innerliga tack till Thordénstiftelsen för detta fantastiska ekonomiska stöd.
Styrelsen kommer nu att gå vidare i utvecklingen av Siljevi 2.0 med andra delar av anläggningen."

Grebbestad den 15 september 2020
Grebbestads IF
Styrelsen

.

Idrottsplats Siljevi

Vilken härlig match grabbarna gjorde igår. Perfekt taktik av tränare Björk och co
Fortsätt nu med detta höga presspel och optimistiska anfallsspel så kommer vi att ta många av de 18 poäng som är kvar att spela om. Oddevold står på tur😜

Div II Norra Götaland
2021-10-16 14:00

IF KARLSTAD FOTBOLLUTVECKLING (CUBK)
6-1

Siljevi, Grebbestad
Div II Norra Götaland
I övermorgon 14:00
IK ODDEVOLD (b)
Rimnersvallen (naturgräs), Uddevalla


 
Tennis
Hönö TS (h)
2021-10-26 12:00
Uddevalla