Bilder på Bertil Simonsson


1950 Oldboys

1933-1934

1937