Årsmöte 28 februari på Siljeviläktaren !

Det är snart aktuellt för årsmöte i GIF, med redovisningar av 2020 och val inför 2021.

OBS att föranmälan till mötet gäller, pga coronaanpassning. Se bilden ovan hur du föranmäler dig.

Vill du veta något om redovisningarna eller annat inför mötet så skicka ett mail till info@grebbestadsif.se.

Dagordning för mötet ser du nedan


Dagordning vid årsmöte för Grebbestads IF 2021-02-28.

1. Årsmötets öppnande.

2. Parentation över avlidna GIF-are.
Morgan Kaldrup, Ingemar Stang, Kjell Olsson, Willner Andersson, Bo Lindgren.

3. Årsstämmans utlysande. Annonsering och hemsida.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av mötesfunktionärer a/ ordförande, b/ sekreterare, c/ 2 justerare.

6. Genomgång och fastställande av ekonomi- och verksamhetsberättelser för 2020.

7. Revisorernas berättelse.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2020.

9. Val av ordförande i GIF för 2021.

10. Val av styrelseledamöter och ersättare i styrelsen för 2021.

11. Val av revisorer och revisorsersättare för 2021.

12. Val av ordförande och ledamöter till Seniorfotbollssektionen för 2021.

13. Val av ordförande och ledamöter till Ungdomssektionen för 2021.

14. Val av ansvarig i Bordtennissektionen för 2021.

15. Val av ansvarig i Tennissektionen för 2021.

16. Val av valberedning för 2021.
(2020: Mats Hedström, Jonas Söderlund, Peter Norén (avböjt omval) & Anders Eklund)

17. Fastställande av årsavgifter.
Styrelsens förslag:
Medlemsavgift för 2022 Enskild 250 kr, Familj 600 kr (oförändrat)
Aktivitetsavgifter för 2022
- Ungdomar 7-16 år 350 kr (oförändrat)
- Över 16 år 600 kr (oförändrat)

18. Förslag till ny Hedersordförande i Grebbestads IF.
(Förslag från styrelsen att utse Anders Eklund till Hedersordförande för hans insatser för föreningen)

19. Styrelsen informerar.

20. Övriga frågor.

21. Avtackningar. Mötets avslutande.

Dom pratade lite om David i MFF podden. En av deltagarna i podden ansåg att man skulle satsa fullt ut på David istället för Bonke Innocent.

Div II Norra Götaland
2020-10-17 14:00

IK GAUTHIOD
1-1

Sparvallen konstgräs, Tanumshede
Träningsmatch
2021-03-13 12:00
ASSYRISKA BK (b)


 
Inga matcher för de andra lagen den närmaste veckan finns inlagda.