Utveckling till "Siljevi 2.0" i sommar

Under flera år har det i GIF pågått projektarbete med målet att skapa bättre förutsättningar för träning och matcher på våra planer. I detta har även tankar på konstgräsytor varit med som ett tänkbart alternativ.
Efter upphandlingar och dialoger med tänkta medfinansiärer har styrelsen dock landat i att det i nuläget inte föreligger förutsättningar för att klara av ett så stort ekonomiskt åtagande som att anlägga en konstgräsplan.

Nu är istället målet att utföra en grundläggande renovering av Siljeviplanen (som anlades 1966) och därigenom skapa större nyttjandegrad, även vid torka och väta, genom ett antal åtgärder.
Avsikten är att det skall läggas ner en ny rördränering på djupet med dräneringssand upp till ytan, i ytskiktet görs en slitsdränering över hela planen med mycket dräneringssand i och ovanpå detta läggs ett bevattningssystem som säkerställer god och jämn gräsväxt under hela säsongen.

Dessa åtgärder planeras ge en naturgräsplan som kommer hålla för ytterligare ett antal år. Tanken är att arbetet skall påbörjas under andra halvan av juni och det kommer att ta ca 2 veckor.
Målet är att planen skall vara spelklar till första höstmatchen för A-laget den 14 augusti.

Åtgärderna utförs av GML Sport, som är en av landets ledande entreprenörer inom anläggande, skötsel och drift av olika slags grönytor för fotboll, golf och annat ändamål.
Klicka här för att komma till GML´s hemsida.

På bilden ses GIFs ordförande Michael Torberntsson på gröna Siljevimattan. (foto: Jerker Norlander)

.

GRATTIS GIF, 98 år i dag sedan föreningen stiftades vid möte på Gestgivaregården.

Träningsmatch
2020-03-21 13:00

HISINGSBACKA FC
3-1

Backavallen 2, Hisings Backa
Div II Norra Götaland
2020-06-13 14:00
IFK ÅMÅL (h)
Siljevi, Grebbestad


 
Inga matcher för de andra lagen den närmaste veckan finns inlagda.