Årsmöte söndag 1 mars

Nu är det dags att redovisa utfallet av 2019-års verksamhet i GIF och att välja ledamöter i styrelse och sektioner för 2020.

Det gör vi på årsmötet söndagen den 1 mars kl. 16.00 på Siljevi.

Här är handlingar inför årsmötet 2020.


Dagordning nedan:

Välkomna hälsar styrelsen

Dagordning vid årsmöte för Grebbestads IF 2020-03-01.

1. Årsmötets öppnande.

2. Parentation över avlidna GIF-are.

3. Årsstämmans utlysande. Annonsering och hemsida.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av mötesfunktionärer a/ ordförande, b/ sekreterare, c/ 2 justerare.

6. Genomgång och fastställande av ekonomi- och verksamhetsberättelser för 2019.

7. Revisorernas berättelse.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2019.

9. Val av ordförande i GIF för 2020.

10. Val av styrelseledamöter och ersättare i styrelsen för 2020.

11. Val av revisorer och revisorsersättare för 2020.

12. Val av ordförande och ledamöter till Seniorfotbollssektionen för 2020.

13. Val av ordförande och ledamöter till Ungdomssektionen för 2020.

14. Val av ansvarig i Bordtennissektionen för 2020.

15. Val av ansvarig i Tennissektionen för 2020.

16. Val av valberedning för 2020.

17. Fastställande av årsavgifter.
Styrelsens förslag:
- Medlemsavgift för 2021 Enskild 250 kr, Familj 600 kr (oförändrat)
- Aktivitetsavgifter för 2020 och 2021
Ungdomar 7-16 år 350 kr (oförändrat båda åren)
Aktiva över 16 år 2020 550 kr och 2021 600 kr

18. Styrelsen informerar.

19. Övriga frågor.

20. Avtackningar. Mötets avslutande.

Kul att underskrifterna börjar rulla på. Men hur ser det ut med assisterande till Björk?

Div II Norra Götaland
2020-10-17 14:00

IK GAUTHIOD
1-1

Sparvallen konstgräs, Tanumshede
Inga matcher planerade.


 
Inga matcher för de andra lagen den närmaste veckan finns inlagda.