GIF får bidrag från Thordénstiftelsen - TACK !

Som vi skrivit om tidigare finns planer för att utveckla Siljevi idrottsplats. Steg 1 är att på en ännu ej bestämd plats på Siljevi anlägga en konstgräsplan. Vi håller nu på med upphandling för att få underlag till beslut.

Parallellt jobbar vi med finansieringen av projektet och har då bl.a. haft en dialog med och sökt bidrag från Thordénstiftelsen.
Förra veckan fick vi det glädjande beskedet från styrelsen i Thordénstiftelsen att vi beviljats ett bidrag på 500.000 kr till vårt projekt.
Målsättningen är att kunna påbörja projektet under 2018 eller möjligen 2019.

Se här listan över bidragsmottagare våren 2018.

Läs mer nedan om Thordénstiftelsen:

Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål tillkom genom ett förordnande den 20 mars 1958 av skeppsredaren Gustaf B. Thordén. År 1963 köpte staten Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet för det nominella värdet 8 milj kr. Därmed skapades den grundplåt som medfört att stiftelsen sedan 1963 delat ut bidrag till det allmännas fromma i Bohuslän.
År 1982 delades stiftelsen i två delar, Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål och Gustaf B Thordéns stiftelse. Stiftelserna har samma styrelse och har i praktiken samma ändamål.

Thordénstiftelsen verkar för ”det allmännas fromma” i Bohuslän. Stiftelsens kapital är idag drygt 300 miljoner kronor. Huvuddelen av direktavkastningen delas ut till främst idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Stiftelsen delar också ut stipendier. Normalt har stiftelsen två beslutsmöten per år.

Styrelsen består av fem ledamöter och fyra suppleanter. Regeringen utser styrelsens ordförande och suppleant för denne. Länsstyrelsen i Västra Götalands län utser övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelsens sammansättning fr o m den 1 januari 2016:
Ordförande: Lars Bäckström (2016-18)
Vice ordförande: Marianne Thordén (2016-17)
Övriga ledamöter: Lars-Arne Staxäng, Nils-Ove Carlén och Sara Wallin (2016-17).
Suppleanter: Lisbeth Schultze (ersättare för ordföranden, 2016-18), Ulla Dahlberg, Ulrika Holmqvist och Patric Westdahl (2016-17).
Sekreterare: Yngve Johansson

År 2009 gavs en historik ut om Thordénstiftelsen 1958-2008. Första delen, om åren 1957-82, skrevs av förre landshövdingen Per Nyström. Den andra delen, 1983-2008, har skrivits av John Hägglund, tidigare länsråd och under lång tid verksam i Thordénstiftelsens styrelse.

16.00 idag lämnade GIF-bussen Siljevi för ca 40 mil resa till Kosta, där det blir övernattning på hotell. Imorgon knappa 10 mil till Karlskrona och Västra Mark för match mot FK Karlskrona.
Hemmavarande GIF-supporters önskar resenärerna god tur och en trevlig helg.
Vi håller alla tummar och kommer att följa matchen på Ettanplay.

Div I Södra
2018-09-15 15:00

LJUNGSKILE SK
1-2

Siljevi, Grebbestad
Div I Södra
Imorgon 16:00
FK KARLSKRONA (b)
Karlskrona IP Västra Mark, Karlskrona


 
GIF Andralag
Hogstorps IF (b) 2 - 2
Idag 14:00
Bräckevallen