Update: GIFs Årsmöte söndag 25 februari

Vi är mitt i förberedelserna inför säsongen 2018, på flera olika fronter.

Men innan det blir fotbollsdags skall vi formellt avsluta 2017-års fantastiska GIF-år.

Det gör vi på årsmötet söndag den 25 februari kl. 17.00 på Siljevi.

Ekonomi och verksamhetsberättelser skall redovisas och fastställas och vi skall välja ledamöter i styrelse och sektioner.

Dagordning längst ner på denna nyhet.
Handlingar kommer att presenteras på mötet, vill du ha dem innan så skicka ett mail till GIF.

VÄLKOMNA hälsar GIFs Styrelse !

Dagordning vid årsmöte för Grebbestads IF 2018-02-25.

1. Årsmötets öppnande.

2. Parentation över avlidna GIF-are. (Kjell S, ResöBengan, Jan J, Lars W)

3. Årsstämmans utlysande. Annonsering och hemsida.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av mötesfunktionärer a/ ordförande, b/ sekreterare, c/ 2 justerare.

6. Genomgång och fastställande av ekonomi- och verksamhetsberättelser för 2017.

7. Revisorernas berättelse.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2017.

9. Val av ordförande i GIF för 2018.

10. Val av styrelseledamöter och ersättare i styrelsen för 2018.

11. Val av revisor och dennes ersättare för 2018.

12. Val av ordförande och ledamöter till Seniorfotbollssektionen för 2018.

13. Val av ordförande och ledamöter till Ungdomssektionen för 2018.

14. Val av ansvarig i Bordtennissektionen för 2018.

15. Val av ansvarig i Tennissektionen för 2018.

16. Val av valberedning för 2018. (Frans Greby och Mats Hedström).

17. Fastställande av årsavgifter för 2018.
Förslag: Medlemsavgift 150 kr, Familjemedlemskap 400 kr (oförändrat). Aktivitetsavgift Ungdomar 7-16 år 350 kr (oföränd.) över 16 år 550 kr (oföränd.)

18. Styrelsen informerar om pågående projekt. Siljeviutveckling mm.

19. Övriga frågor.

20. Avtackningar. Mötets avslutande.

Happy Valentine på er alla !!

Träningsmatch
2018-02-17 13:00

FC TROLLHÄTTAN
2-2

Edsborgs IP konstgräs, Trollhättan
Träningsmatch
2018-03-03 13:00
VÄNERSBORGS FK (b)
Vänersvallen, Vänersborg


 
Inga matcher för de andra lagen den närmaste veckan finns inlagda.