Update: GIF årsmöte 26 februari kl. 16.00 inkl dagordning

Vi är redan inne i 2017-års säsong med träningar och snart börjar matchandet, men innan seriestarten skall vi lägga 2016-års verksamhet bakom oss.
Formellt gör vi det som vanligt med ett årsmöte.

Söndag 26 februari kl. 16.00 på Siljevi är det som gäller.

Dagordning och annat kommer närmare mötet.

Eventuella motioner till årsstämman skall, enligt våra stadgar, vara inlämnade till styrelsen senast 21 dagar innan, dvs senast 5 februari.

Välkomna !


Dagordning vid årsmöte för Grebbestads IF 2017-02-26.

1. Årsmötets öppnande.

2. Parentation över avlidna GIF-are. (Göte Hugosson).

3. Årsstämmans utlysande. (Annonsering och hemsida).

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av mötesfunktionärer a/ ordförande, b/ sekreterare, c/ 2 justerare.

6. Genomgång och fastställande av ekonomi- och verksamhetsberättelser för 2016.

7. Revisorernas berättelse.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2016.

9. Val av ordförande i GIF för 2017.

10. Val av styrelseledamöter och ersättare i styrelsen för 2017.

11. Val av revisor och dennes ersättare för 2017.

12. Val av ordförande och ledamöter till Seniorfotbollssektionen för 2017.

13. Val av ordförande och ledamöter till Ungdomssektionen för 2017.

14. Val av ansvarig i Bordtennissektionen för 2017.

15. Öppnande av Tennissektionen och val av kontaktperson.

16. Val av valberedning för 2017. (Frans Greby och Mats Hedström).

17. Fastställande av årsavgifter för 2017.
Förslag: Medlemsavgift 150 kr, Familjemedlemskap 400 kr (oförändrat). Aktivitetsavgifter Ungdomar 7-16 år 350 kr (300), över 16 år 550 kr (500).

18. Styrelsen informerar om pågående projekt. (Siljeviutveckling).

19. Övriga frågor.

20. Avtackningar. Mötets avslutande.

Grattis Tobias! Lycka till och välkommen tillbaka om några år.

Div I Södra
2018-11-10 14:00

HUSQVARNA FF
3-2

Vapenvallen, Husqvarna
Inga matcher planerade.


 
Inga matcher för de andra lagen den närmaste veckan finns inlagda.