GIF årsmöte på söndag i nya klubbrummet, se bilder.

Då skall vi redovisa ekonomi och verksamheter från säsongen 2014.

Handlingar till årsmötet kommer att läggas ut på nätet i god tid innan mötet.

Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen (Ulrika Mattsson) senast 10 februari.

Titta gärna här på bilder från nya klubbrummet

Välkomna hälsar GIFs styrelse
Ulrika, Elny, Katrin, Anders, Jonas, Kent, Gert, Jens och Peter
Dagordning vid årsmöte för Grebbestads IF 2015-03-01.


1. Årsmötets öppnande.

2. Parentation över avlidna GIF-are. Valter Gylfe Karlsson, Rune Kläth.

3. Invigning av nya klubbrummet.

4. Årsstämmans utlysande. Björklövet och hemsidan.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Val av mötesfunktionärer a/ ordförande, b/ sekreterare, c/ 2 justerare.

7. Genomgång och fastställande av ekonomi- och verksamhetsberättelser.

8. Revisorernas berättelse.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2014.

10. Val av ordförande i GIF för 2015.

11. Val av styrelseledamöter och ersättare i styrelsen för 2015.

12. Val av revisor och dennes ersättare för 2015.

13. Val av ordförande och ledamöter till Seniorfotbollssektionen för 2015.

14. Val av ordförande och ledamöter till Ungdomssektionen för 2015.

15. Val av ledamöter till Bordtennissektionen för 2015.

16. Val av valberedning. (Frans Greby och Mats Hedström).

17. Fastställande av årsavgifter för 2015.
Förslag: Oförändrade.
Medlemsavgift 150 kr, Familjemedlemskap 400 kr.
Aktivitetsavgifter Ungdomar 7-16 år 300 kr, över 16 år 500 kr.

18. Styrelsen informerar om pågående projekt. Siljeviutveckling.

19. Övriga frågor. Förslag till nytt klubbmärke.

20. Avtackningar. Mötets avslutande.

Slut, 1-0 till Åmål.

Div II Norra Götaland
Igår 14:00

IFK ÅMÅL
0-1

Örnäsvallen, Åmål
Div II Norra Götaland
2019-05-30 15:00
NORDVÄRMLANDS FF (h)
Siljevi, Grebbestad


 
HIF/GIF div. 6
IFK Lane lag 2 (b)
Idag 16:00
Lanevallen

HIF/GIF div. 6
Lysekils AIK lag 2 (b)
2019-05-29 19:00
Gullmarsvallen

F04-06
Hamburgsunds IF (h)
I övermorgon 19:00
Siljevi

F04-06
Torps GoIF (b)
2019-05-30 11:00
Rimmåsvallen

GIF/HIF div. 5
Herrestads AIF lag 2 (b)
I övermorgon 19:00
Undavallen konstgräs