Bilder på Gunnar Henriksson


1948

1945 ca

1947

1965 Oldboys äldre